Default size depositphotos 4229032 original

Förändringskraften finns hos oss alla!

Emma Spak

Hälso- och sjukvården möter stora utmaningar. Detta är något vi ständigt påminns om på våra arbetsplatser och i sjukvårdsdebatten. Det nedslående budskapet bankas in på bred front. Som enskild yrkesutövare är lätt att bli desillusionerad och socialiseras in i ett hopplöshetstänk. Väl där blir det svårt att se sig själv som del av lösningen och från sjukvårdsgolvet spanas det lätt uppåt till landstingsledningar och sjukvårdspolitiker på riksnivå för en frälsande lösning på hälso- och sjukvårdens problem.

Jag när envist tron på sjukvårdens inneboende utvecklingspotential och sjukvårdspersonalens obändiga förmåga att driva förbättring. Jag tror att nationella reformer krävs på många områden som rör sjukvården men jag tror också att vi på golvet har möjlighet att vara en stor del av lösningen på framtidens utmaningar. Det ställer dock krav både på oss själva och på sjukvården. Ska sjukvårdspersonalens potential kunna nyttiggöras fullt ut är det verksamhetsnära ledarskapet helt avgörande, utan en modig förändringsbenägen chef kan det lokala förbättringsarbetet inte drivas framåt. Det finns många goda exempel att lyfta fram, men jag vill passa på att lyfta en satsning jag läste om för ett par år sedan. Inom en slutenvårdsverksamhet gavs ST-läkarna schemalagd tid öronmärkt för konkret verksamhetsutveckling inom den egna verksamheten. Idéerna som beskrevs i artikeln var vardagliga i vissa fall till synes självklara, styrkan var att de var åtgärder som i all sin enkelhet påverkade både arbetet och utfallet för patienterna positivt.

Det verkligt geniala – som jag tror är grunden till att en satsning som denna fungerar - var att tiden ST-läkarna fick verkligen var schemalagd. Schemaläggs tiden uppstår inte konflikter om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Genom att avsätta arbetstid för verksamhetsutveckling markerade chefen att förbättringsarbetet är prioriterat, för verksamhetens skull. Personal som ges inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation skapar inte bara en bättre verksamhet som trots att de inte jobbar kliniskt hundra procent av tiden blir mer effektiv, de kommer också att må bättre själva och vara med tillfreds med sin arbetssituation. En modig ledare har allt att vinna.