Akutmottagning för våldtagna

På Södersjukhuset i Stockholm erbjuder Akutmottagningen för våldtagna numera vård till alla våldtagna ­– oavsett könsidentitet. Okunskapen inom vården är stor kring hur man tar hand om dessa personer och det har inte funnits någon specifik avdelning att vända sig till. Här får personen som utsatts för övergrepp ett professionellt omhändertagande med adekvat behandling och stöttning, samt hjälp vid eventuella kontakter med berörda myndigheter.

Den utsatta personen måste söka vård inom en månad efter övergreppet.

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel