Default size no.148

Arbetsmiljön i framtidens hälso- och sjukvård för medicinska sekreterare

Projekt: Medicinska sekreterares arbetsmiljö i framtidens hälso- och sjukvård 

Södertälje sjukhus står inför en ny- och ombyggnation vilket innebär att vi måste flytta från befintliga lokaler till tillfälliga lokaler tills det nya sjukhuset står klart. I enlighet med Avsiktsförklaringen kommer även sjukhuset få ett utökat geografiskt upptagningsområde. Dessa förändringar kommer att påverka den medicinska sekreterarens roll samt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Vi tror att utvecklingen av medicinska sekreterarens roll och arbetsinnehåll kommer att förändras med tiden i framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill ha möjlighet att kunna påverka vår roll i framtiden, därför sökte vi medel via Arbetsmiljölyftet för att kunna göra en utredning och kartläggning med hjälp av extern konsult. Uppdraget var att utreda både möjligheter och risker för medicinska sekreterare i framtidens hälso- och sjukvård. Projektet avslutades med en skriftlig redovisning.

Det fanns en tydlig tidsplan för genomförandet med början och slut och vi började med att tillsammans med konsulten upprätta en projektbeskrivning. Det skulle bli grunden för att driva projektet i samverkan mellan oss samt konsulten. En referensgrupp upprättades i projektet bestående av chefer, medarbetare och fackliga representanter.

Projektet avslutades med ett gemensamt utvärderingsseminarium med sammanfattning av aktiviteter, resultat och gruppdiskussioner. Den skriftliga projektrapporten kan vi nu använda vidare i det fortsatta arbetet gällande medicinska sekreterarnas roll och arbetsmiljö.

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel