Default size 3909 704 394

Att förbättra arbetssättet i akuta obstetriska situationer

Projekt: Att förbättra arbetssättet i akuta obstetriska situationer, Kvinnosjukvård och förlossning - Södersjukhuset AB

Att arbeta med förlossningsvård innebär att man ibland arbetar i akuta situationer där den födande kvinnan och det väntade barnets hälsa är i fara. Studier visar att personal i förlossningsvården upplever dessa situationer som stressande. Projektets syfte är att ta reda på hur man genom att utveckla arbetssätt och teamarbete kan minska denna stress.

Resultat

Projektet ledde fram till beslut om nya rutiner och standardiserade arbetssätt vid sugklocke-förlossningar och omedelbara kejsarsnitt. Arbetssätten har tränats med alla samarbetande och ansvariga yrkesgrupper med hjälp av simulering med fokus på teamarbete och kommunikation.Foto: Södersjukhuset AB

Ansvarig Kontaktperson

Annika Ander
annika.ander@sll.se

Gästbloggare