Default size ml 04102015 544 86

Att säkra arbetsmiljön i samband med en samlokalisering

Projekt: Att säkra/trygga arbetsmiljön i samband med en samlokalisering 

Satsningen genomfördes för att förebygga de arbetsmiljörisker som kan uppstå när två verksamheter ska samlokaliseras till en plats. Vi ville eliminera medarbetarnas upplevelse av oro och stress inför samlokaliseringen som i sin tur kan påverka samarbete och deras direkta brukararbete. Vi ville att medarbetarna skulle vara delaktiga i att ta fram förslag till nya arbetssätt och samarbetsformer samt i de förberedelser som krävdes för information med mera till målgrupp och samarbetspartners.

Det är positivt att det skapats nya mötesforum där medarbetare själva påverkat utformningen. Dessa utvärderades före årsskiftet och många var positiva och nöjda med de nya strukturerna. Vi ser också att det fortsätter utvecklas nya arbetssätt samt översyn av gemensamma rutiner som i sin tur leder till ett mer effektivt arbete och ökar patientsäkerheten med mera. 

Lärdom är vikten av att kunna få tid till att mötas gemensamt kring arbetet och planeringen, lära känna varandra för att få en positiv start och lägga grunden till en god arbetsmiljö där gemensamma arbetssätt fortsätter att utvecklas, detta trots att verksamheten varit en gemensam organisation sedan 2005. Insett hur viktigt det är att kunna samla alla för gemensam information och frågor inför en så stor flytt som Syncentralen genomförde.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter till andra verksamheter som ska samlokaliseras eller samorganiseras på olika sätt. 

Ansvarig Kontaktperson

Ann-Louise Rågefalk
Ann-louise.ragefalk@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel