Bättre psykisk hälsa för äldre

Idag är det allmänt känt att fler unga människor än någonsin drabbas av psykisk ohälsa. Desto mindre känt, och även mindre accepterat, är det att psykisk ohälsa drabbar äldre i ännu större omfattning. Att mormor eller morfar dricker, har depression eller är manisk ibland är inget som man normalt vill ta till sig eller tala om. Men faktum är att vem som helst kan få psykiska besvär, när som helst i livet.

Inom vården och omsorgen av äldre är det därför viktigt att se hela människan samt förändrade beteendemönster och behov. Detta är också ett väldigt eftersatt och komplext område inom vård och omsorg där många olika aktörer ska samverka. Men det största problemet är oftast något annat än brist på resurser och vilja – det handlar om förutfattade meningar och förlegade synsätt.

Många tror t.ex. att det är naturligt att vara gammal och ledsen – men så är det ju inte. En långvarig nedstämdhet kan vara tecken på ett depressionstillstånd vilket går att behandla idag. Har man inte detta med sig så missar man också möjligheten till förebyggande insatser som kan rädda liv.

Inom överenskommelsen mellan SKL och regeringen, Bättre liv för sjuka äldre, så har man haft ett delprojekt som syftat till att ta fram en utbildning i första hjälpen för psykisk hälsa bland äldre. Instruktörer har utbildats och finns nu över hela landet. De kan leda första hjälpen-utbildningen som är riktad mot alla som möter äldre i sin profession. Dessa "första hjälpare" har redan kort efter utbildningen visat på förändrade attityder mot målgruppen, förbättrade kunskaper och en ökad benägenhet att agera vid problem.Skl.se

Skl.se/socialomsorgstöd

Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre

Artikel på Svt.se

 

Ansvarig Kontaktperson

Susanne Rolfner Suvanto
susanne.rolfnersuvanto@skl.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel