Default size 12

Barn som anhöriga

Stöd till barn som har föräldrar som är sjuka, har en allvarlig skada, är missbrukare eller oväntat avlider utvecklas nationellt i projektet Barn som anhöriga. Landstingen i Västra Götaland, Östergötland, Dalarna och Region Jönköpings län har startat upp arbetet, som ska spridas till hela landet. I Sverige har vi varit bättre på att fråga patienter eller dess nära om det finns husdjur än om det finns barn hemma. Personalen ska ställa frågan om barn i såväl akuta situationer som i fall av  kroniska och långvariga sjukdomar och agera för att stöda dessa. Kan man stöda barnen i ett tidigt skede minskar risken för att barnen drabbas av egna hälsoproblem senare. 

Ansvarig Kontaktperson

Lena Gustavsson
lena.gustavsson@anhoriga.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel