Bildbok inför provtagning

Syftet är att utarbeta ett bildmaterial som kan användas som förberedelse inför flera olika procedurer på alla mottagningar, avdelningar, akuten och BUM på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Det ska vara en röd tråd genom sjukhuset med samma genomarbetade material. Tydlig struktur, visa delmoment i proceduren, minska rädsla och ge kontroll. Materialet ska vara till för alla barn och ungdomar.

Bilderna ska visa momenten i proceduren, ha en tydlig struktur, en början och ett slut vilket ger en ökad kontroll. Dessa bilder kommer att vara tydliga och nära så som barnen ser det på sig själv. Bildblocket i sig är inte meningen att utesluta annan förberedelse utan som ett komplement. Tanken är att man använder blocket som en förberedelse, när du informerar om hur blodprovet går till, och under själva sticket. Vid varje delmoment vänder du blad.Artikel: Bildförberedelse för barn i vården

Poster: Bildförberedelse för barn i vården

Ansvarig Kontaktperson


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel