Default size depositphotos 23987485 small

Rotationstjänstgöring mellan sjukhusets anestesiverksamhet och ambulanssjukvården

Projekt: Blandad tjänstgöring mellan Anestesiverksamheten och Ambulanssjukvården 

För att kunna möta det ökade vårdbehovet i länet och för att ytterligare stärka kompetensen hos anestesisjuksköterskorna har Danderyds sjukhus tillsammans med ambulansbolaget Samariten Ambulans AB initierat en strukturerad samarbetsform under 2016. Samarbetsformen innebar en rotationstjänstgöring mellan sjukhusets anestesiverksamhet och ambulanssjukvården och tanken var att det skulle medföra att den enskilde medarbetaren fick större vana och bättre handlag vilket i sin tur visade sig bidra till ökad trygghet i yrkesutövandet.

Bakgrund

Under de kommande åren kommer 5000 nya vårdtillfällen och 52 nya vårdplatser att skapas vid Danderyds sjukhus. Under senare delen av 2018 beräknas antalet besök på akutmottagningen att öka till 95000 per år, från dagens cirka 80000.

Det ställs höga krav på teamet runt patienten, i synnerhet inom anestesi- och operationsverksamheten. Som ett led i att skapa mer flexibilitet, högre variation och ökat lärande, roterar i dag flera av anestesisjuksköterskorna mellan anestesiverksamhetens olika enheter. Rotationen är en av flera aktiviteter som pågår i linje med klinikens kompetensförsörjningsplan, där intentionen är att attrahera och behålla våra kompetenta medarbetare. Den bredare kompetensen som anestesisjuksköterskorna får bidrar också till att de blir säkrare i sin yrkesroll och därmed skapas en stabilare, mindre stressig arbetsmiljö.

Ansvarig Kontaktperson

Sanaz Shafiei
sanaz.shafiei@ds.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel