Default size 3911 vardpersonal8 704 470

Brobygget - VO vård

Projekt: Brobygget VO vård - Södertälje Sjukhus AB

I samband med flytten till Nya Södertälje Sjukhus AB ska geriatriska mottagningen, diagnostiskt centrum och medicinmottagningen slås samman till en gemensam mottagning. En större arbetsgrupp med fler specialiteter ska hitta gemensamma och effektiva arbetssätt i nya lokaler. Målet är att minska stress och oro som medarbetarna känner inför sammanslagningen och ge förutsättningar till en välfungerande arbetssituation.

Resultat


  • Alla medarbetare har blivit tillfrågade, delaktiga i hela processen (läkargruppen har dock varit mindre delaktig). Brainstorming och SWOT-analyser gjordes för att ta fram förslag på förbättringar.

  • Bra fördelning av ansvarstagande

  • Bra möten varje vecka som följt byggprocessen och som gett utrymme till diskussion och positiva vinklar kring sammanslagningen

  • Vi har fått lära känna varandra

  • Hittat nya arbetsformer med gemensamma möten (med alla berörda) där vi kan dra nytta av varandras mottagningarFoto: Södertälje Sjukhus AB

Ansvarig Kontaktperson

Aija Blomberg
aija.blomberg@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel