Digital patologi

Snabba och säkra svar på vävnadsprover är av avgörande betydelse för sjukvården, inte minst för att bedöma cancertumörer. Genom att digitalisera patologin frigör man resurser, något som är av yttersta vikt då det råder brist på patologer. Dessutom kan man nyttja hela Sverige för specialisering, alla specialister behöver inte finnas på alla universitetssjukhus. Teamet har arbetat tvärvetenskapligt för att få ett avancerat IT-verktyg med bildanalys i klinisk drift.

Nya tekniska lösningar som ökar kvalitet och säkerhet i bedömning. Bidrar till bättre resursutnyttjande och andrahandsbedömningar.Artikel: US först ut med digital patologi

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel