Default size 27 sgfuzhnfag9szf90ywjszxrfnq

Digital signering gör säkrare medicinering


”Med digitala läkemedelslistor minskar risken för att göra fel eller glömma ge medicin. Personalen slipper hålla reda på pappersutskrifter och vi frigör tid som kan fokuseras på omvårdnadsarbetet.” Sylvia Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetsutvecklare, Säffle kommun

Traditionellt skrivs alla patienters läkemedelsordinationer ut på papper. Undersköterskorna signerar listorna och fyller i om något avviker från det vanliga. Listorna samlas sedan in till ansvarig sjuksköterska, som måste tyda olika anteckningar och sammanställa uppgifterna manuellt. Denna uppföljning görs vanligtvis vid månadens slut, vilket innebär att det först då går att konstatera om det fanns avvikelser flera veckor tidigare. Det går inte heller att se om medicinen inte getts alls eller om man bara glömt att signera.

Säffle kommun införde ett system för digital signering inom omsorgen. En app i surfplatta eller smartphone ersätter de läkemedelsnoteringar som tidigare fördes med papper och penna. Den nya tekniken påminner också personalen och hjälper dem att hålla ordning på att alla omsorgstagare får rätt preparat i rätt dos vid rätt tid. En undersköterska som ska ge medicin loggar in via sin surfplatta för att se såväl tidpunkt och läkemedelsordination som hur medicinen ska ges för varje enskild brukare. Om allt går som det ska signerar personalen att patienten tagit sin medicin. Det går också att ange om patienten bara delvis tar medicinen eller inte alls. Då skickar systemet en varning till ansvarig sjuksköterska, som följer upp orsaken och också kan se direkt i systemet om medicinen exempelvis gavs för sent. 

Den digitala lösningen ger också en flexibilitet som till exempel innebär att signeringarna går att ångra eller ändra. Allt loggas och visas med signatur och tidstämpel. Vid utebliven eller försenad signering larmar systemet. Medarbetaren kan även begära påfyllning av originalförpackade läkemedel direkt från den mobila enheten. Åtkomst och behörighet styrs av medarbetarens roll. Alla data lagras i säkra databaser som driftas av systemleverantören i Sverige. Ingen patientinformation lagras på klientenheter, utan skickas direkt till databasen.

Lärdomar & Tips


  • Börja med en pilot i begränsad skala vid ett boende.

  • Se till att ansvariga sjuksköterskor känner sig trygga med systemet och det nya rutinerna. Det tar lite tid att lägga in grunduppgifterna, men när det väl är gjort finns mycket tid att vinna på minskad administration av läkemedelslistor.

  • I första skedet är det en fördel att som arbetsverktyg välja en surfplatta snarare än smartphone, eftersom plattan är större och tydligare. Det gör det lättare att få överblick över systemet när allt är nytt.

Tänk på att ta med hela arbetsgruppen redan från början, så att alla berörda har tillgång till systemet. Även sköterskor som jobbar kväll och natt måste kunna svara på frågor om någon ringer och vill ha information.Läs mer på Hälsans nya verktyg

Ansvarig Kontaktperson

Sylvia Nilsson
sylvia.nilsson@saffle.se

Gästbloggare