Default size depositphotos 46731743 original

Eftervård, SÖS barnmorskor

I Sverige ansvarar Mödrahälsovården för efterkontrollen eller återbesök hos den barnmorskemottagning där kvinnan varit inskriven under sin graviditet. Återbesöket ska erbjudas inom 16 veckor efter förlossningen och syftar till att följa upp amning, levnadsvanor, bedöma eventuell förlossningsskada, instruera om bäckenbottenträning, samt erbjuda rådgivning om sexualitet och antikonception. År 2013 kom 78 % av de inskrivna kvinnorna på efterkontroll vid Södermalms barnmorskemottagning.

Kartläggning (”5P”) av verksamheten visade bl.a. att det saknades ett strukturerat arbetssätt att kalla kvinnorna till efterkontrollen.

Att göra efterkontrollen mer attraktiv för den nyförlösta kvinnan och därmed öka andelen kvinnor som kommer på efterkontroll till barnmorskemottagningen post partum.Ett flödesschema och besöksmodell strukturerade arbetet, så att bl.a. kvinnor med behov av tidig kontakt med barnmorskemottagningen identifierades för bokning av tid till efterkontroll. Under projektets gång fick barnmorskorna fortbildning för att förtydliga efterkontrollens syfte samt förbättra dess innehåll.Under projekttiden ökade antalet kvinnor som kom till efterkontrollerna från 78% till 98%.

En patientenkät visade att majoriteten av kvinnorna upplevde att de fick svar på sina frågor och flertalet skattade besöket som mycket bra. Teamet upplevde att arbetet kring efterkontrollen var mer strukturerat efter förbättringsprojektet.Läs mer på QRCStockholm

 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel