Default size depositphotos 57780001 xl 2015

Elektronisk hantering ökar patientsäkerheten vid cytostatikabehandling på barn

Projekt: Införande av elektronisk hantering av ordination och dokumentation av cytostatikabehandlingar på barn 

Införande av elektronisk hantering av ordination och dokumentation av cytostatikabehandlingar på barn har ökat patientsäkerheten och minskat variationen i ordinationen.

Framtidens hälsovård har höga krav för läkemedelssäkerhet och syftar till användandet av enbart elektroniska journaldokument. Speciellt viktigt är säkerheten är på cytostatikabehandlingar på barn. Varje fel i cytostatikabe- handlingar orsakar enorm stress hos alla involverade. Genom säkrare, snabbare och lättare ordination och dokumentation av cytostatikabehandlingar kan vi förbättra arbetsmiljön för alla inblandade. Satsningen innebär implementering av cytostatikaprogrammet Cytodos. Projektet har förbättrat patientsäkerhet och minskat variation i ordinationer vilket var stort inför implementering av programmet.

Bakgrund:

Cytostatikabehandlingar på barn utvecklas mot en mer och mer komplicerad och individualiserad inriktning vilket betyder att i framtiden har vi ännu fler separata protokoll i bruk. Båda under- och överbehandling kan vara livshotande för barn med cancer. Varje fel i cytostatikabehandlingar orsakar enorm stress hos alla involverade. Genom säkrare, snabbare och lättare ordination och dokumentation av cytostatikabehandlingar kan vi förbättra arbetsmiljön för alla inblandade. Vi kan spara läkarnas och sjuksköterskornas arbetstid och använda resurserna bättre. Elektroniska dokument är alltid tillgängliga och kan underlätta kommunikation mellan medarbetare och med patienter/föräldrar.

Ansvarig Kontaktperson

Arja Harila-Saari
arja.harila-saari@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel