Värdelyftet - systematiskt utvecklingsarbete

Projekt: Arbetsmiljölyftet Stockholms läns sjukvårdsområde 

För att klara utmaningarna med Framtidsplanen inom SLSO (Stockholms Läns Sjukvårds Område) krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är grundläggande att det finns ett stöd till cheferna i förändringsledarskap och ett systematiskt arbete som leder till att samtliga medarbetare känner sig involverade och delaktiga i alla processer.

Satsningen går ut på att med hjälp av ett systematiskt utvecklingsarbete, baserat på en nätverksstruktur, skapa förutsättningar för chefer att tillsammans med sina medarbetare klara den omställning som framtidens hälso- och sjukvård innebär. Modellen med dialogseminarier, som har använts sedan 2010, leds av lokala utvecklingsledare ute i verksamheterna. Formen i sig bygger på ett väl beprövat sätt att föra dialog där alla medarbetare med olika professioner ges möjlighet till erfarenhetsutbyte. Detta i sin tur borgar för att främja kreativiteten, öka påverkansmöjligheten och delaktigheten och därigenom minska negativ stress bland chefer och medarbetare samt öka studentupplevd kvalitet i våra verksamheter. Projektet omfattar ca 11.800 medarbetare inom 650 olika arbetsplatser.Läs hela slutrapporten här >>>

Ansvarig Kontaktperson

Eva Pilsäter Faxner
eva.pilsater-faxner@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel