Fjärrstyrd Robotarm

För att säkert kunna fastställa hjärtsviktsdiagnos behövs en ultraljudsundersökning av hjärtat. Det kräver specialistkompetens som kan vara svår att tillgå på platser där man har långt till närmsta sjukhus. Därför går många idag utan fastställd diagnos och får inte rätt behandling. Kurt Boman och Mona Olofsson utvecklade därför en fjärrstyrd robotarm för att kunna göra undersökningen på distans. Robotarmen sätts mot patientens bröstkorg och styrs via nätet med hjälp av en joystick. Bilden av hur hjärtat jobbar strömmas i realtid till sköterskan, som kan kommunicera med patienten via webbkamera. Systemet som är döpt CARDISTA är mycket uppskattat av patienterna och har uppmärksammats internationellt. vll.se

Medirob Tele: www.medirob.com/sv/tele.php

Ansvarig Kontaktperson

Kurt Boman
kurt.boman@vll.se
Även delaktig i
CheckUp HOPP

Mona Olofsson
mona.olofsson@vll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel