Default size 3901 704 393

Framtidens habilitering – organisation i förändring

Projekt: Framtidens habilitering: organisation i förändring - Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde

Habilitering & Hälsas uppdrag och våra patienters krav och förväntningar har successivt förändrats. Framtidens habilitering ska bidra till en mer jämlik och effektiv vård och innehåller fyra delprojekt:


  • jämlik och effektiv vård

  • vårdprocesser

  • kompetensförsörjning

  • organisationsöversyn

Förändringsarbete innebär påfrestningar på arbetsmiljön och utgör stora utmaningar för verksamhetens chefer och medarbetare utöver det dagliga arbetet.

Resultat

För att klara de stora förändringar som detta förändringsarbete inneburit har habiliteringscentrens chefer och medarbetare haft stöd av psykolog för bland annat grupputveckling, team-building, stress- och konflikthantering, samarbetscoaching och handledning. Kompetenshöjning inom specifika områden har getts och pågår fortfarande. Alla chefer har dessutom fått utbildning i förändringskunskap och implementering. Man har även satsat på friskvård på olika sätt till alla medarbetare.Bild: SLSO

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel