Default size ska%cc%88rmavbild 2020 05 11 kl. 13.13.45

Hälsobussen - en familjecentral på hjul

I Angered i Göteborg har Familjecentralen startat en hälsobuss. Hälsobussen kan ta emot barn för BVC-besök men också erbjuda samtal med socionomer från Familjecentralen. Hälsobussen är ett komplement till den ordinarie verksamheten och ska på sikt öka tillgängligheten till den nära vården för områdets barnfamiljer.

Elin Caesar arbetar som BVC-sköterska på Angereds Familjecentral. Här berättar hon och Ann Martinius, verksamhetschef på Närhälsan i Angered om initiativet och hur arbetet startade. Längd 4 minuter.

 

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I Angered lever människor från många olika delar av världen och med olika bakgrund och erfarenhet av vad hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen kan erbjuda. De socioekonomiska förutsättningarna är sämre och ohälsa och livsstilssjukdomar är mycket vanligare i de nordöstra stadsdelarna än i genomsnittet för Göteborg. För att nå fram till fler barn och vårdnadshavare med stöd och hälsofrämjande insatser och kunna möta människor där de finns, startades ett projekt för att ta fram en mobil verksamhet - en hälsobuss. Målet är att skapa trygghet hos barnfamiljer och öka tillgängligheten till Familjecentralens verksamheter (barnavårdscentral, mödrahälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst).

Genomförande

Familjecentralen har beställt en buss utifrån specifika behov. Bussen ska vara en mobil enhet som möjliggör:


  • informationskampanjer för en bättre hälsa och tandhälsa

  • BVC-besök med möjlighet att väga, mäta och vaccinera små barn

  • enskilda samtal

  • en plats att dokumentera mellan besöken

Bussen ska kunna användas för att åka ut i Angereds olika bostadsområden, kunna parkera på parkeringsplatser och köras med B-körkort. Bussen har två delar – en mottagningsdel med våg, mätningsverktyg och synundersökningstavla och en del med två platser för samtal.

Projektet är i inledningsfas och några aktiviteter är genomförda. Bussen har körts ut i olika områden och personalen har samarbetat med biblioteket och genomfört sagostunder för barn. Än så länge handlar det mer om marknadsföring av hälsobussen än om reella BVC-besök, även om det är förberett för sådana besök.

Det här har arbetet lett fram till

Familjecentralen upplever att de får väldigt positiv respons när de kommer ut till olika områden. De upplever att det är enkelt att ta kontakt och att många vill ställa frågor till personalen. Personalen upplever att det är enkelt att få till samtal som de annars kanske inte skulle kunna genomföra när de är inne i lokalerna - bussen upplevs som en neutral plats. Hälsobussens syfte är att Familjecentralen ska kunna informera om sin verksamhet, öka kunskapen hos invånarna om vad de kan få hjälp med och genomföra hälsofrämjande insatser. På sikt ska Hälsobussen också genomföra planerade BVC-besök på neutral plats.

De viktigaste slutsatserna

Hälsobussen ska ge ökad tillgänglighet och en möjlighet att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån invånarnas förutsättningar - där människor lever.

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel