Default size ska%cc%88rmavbild 2020 05 11 kl. 12.11.19

Hälsoförebyggande arbete i skolan - en del av nära vård för barn och unga

På Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, ett gymnasium med 1900 elever, har man valt att satsa på hälsoförebyggande arbete tillsammans – elevkåren, elevhälsan och ledningen. Arbetet bygger på att fokusera på psykisk hälsa och ge eleverna såväl god undervisning som verktyg för att må bra.

Rektor, skolläkare, skolsköterska, skolkurator och elever på Hvitfeldska gymnasiet berättar om arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. Längd 5 minuter.

Läs mer om projektet på SKR om hur elevhälsans arbete är kopplat till hela verksamheten och hur det hälsoförebyggande arbetet når ut till alla elever. >>> Lärande exempel SKR

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel