Default size depositphotos 43995977 original

Hjärtrehabilitering Gävle-Sandviken

Hjärtrehabiliteringen i Gävle-Sandviken består av ett tvärprofessionellt team. Eftervården efter en hjärtinfarkt genomförs enligt ett program där läkar- och sköterskebesök, fysiskt träningsprogram samt så kallad hjärtskola ingår. Viktiga sekundärpreventiva mått som följs är blodtryck, kolesterol, rökning och deltagande i fysiskt träningsprogram.På hjärtmottagningarna i Gävle och Sandviken förbättrade man eftervården efter hjärtinfarkt.

Under projektet arbetade man bl.a. med följande:


  • Kriterier för vilka hjärtinfarktpatienter som huvudsakligen ska följas upp på läkar- respektive sköterskemottagning

  • Rutin för uppföljning på sköterskemottagning efter hjärtinfarkt

  • Rutin för utremittering av patienter till primärvården efter avslutat rehabiliteringsprogram

  • Patientenkät för att mäta kvaliteten på utskrivning från vår hjärtavdelning

Under projekttiden kunde en klar tendens till ökad måluppfyllelse avseende kolesterol- och blodtrycksbehandling ses, liksom en ökad andel patienter som fått återbesök i rätt tid.Läs mer på QRCStockholm

 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel