Hjärtsviktsmottagning

Få människor känner till att de har en sjukdom som heter hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär att hjärtat av olika anledningar inte pumpar med samma kraft längre och man kan uppleva symptom som trötthet och andfåddhet. Patientgruppen har länge saknat någon som tagit ett helhetsgrepp om deras situation. Många har bollats mellan olika läkare och vårdinrättningar vilket resulterat i felbehandlingar med försämrad hälsa som resultat. På Vårdcentralen i Näsby provar man därför sedan en tid tillbaka en ny behandlingsform som syftar till att skapa tillgänglighet och kontinuitet. En sjuksköterska kallar patienterna till regelbundna möten och finns alltid tillgänglig vid behov. Idén bygger på att läkarna delegerar en stor del av det operativa arbetet med patienternas rutinkontroller till de sjuksköterskor som finns med i teamet. Arbetssättet ger en mycket mer effektiv insats från vårdgivaren och en förbättrad hälsa för många patienter.   

Ansvarig Kontaktperson

Bo Anders Paradis
Bo-Anders.Paradis@skane.se
Även delaktig i
Diabetes Q

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel