Default size sk rmklipp 2015 06 26 14.42.06

Hur mår farmor?

Många anhöriga bor ofta på annan ort och känner sig oroliga för den äldre släktingen. Tjänsten Jag är okej! kan minska den oron och samtidigt göra att de äldre som bor ensamma känner sig tryggare. Brukaren trycker dagligen på en knapp på sin telefon märkt "Jag är okej!". En central tar emot meddelandet, och agerar automatisk om knapptryckningen inte görs. Om brukaren inte responderar, kontaktas denne av en person. Det finns också en påminnelsemöjlighet i systemet som kan användas för att lägga in personliga påminnelser som dagliga medicinintag, läkarbesök osv. När vården effektiviseras och allt mer vård och medicinering går att sköta själv finns risken att äldre blir ensamma och känner sig socialt isolerade.familjelarm.se

Ansvarig Kontaktperson

Även delaktig i
TryggSenior

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel