Default size sk rmklipp 2016 08 11 12.28.22

Inköp av sängtruck

Projekt: Sängtruck

Fram till 2018 beräknas inflödet av patienter till Södersjukhusets akutmottagning bli 30 procent högre än idag. Idag lägger vi in ca 100 patienter per dygn. Dessa patienter tas om hand av våra patienttransportörer som kör dem till avdelning och olika undersökningar på bårar eller i sängar. Arbetet är tungt. Sängen väger i sig självt ca 110 kg förutom patientens vikt, transporterna sker över hela sjukhuset i långa kulvertar vilket gör att en transportör i genomsnitt går ca 1 – 1,5 mil per arbetspass.

Dessa evakueringsavdelningar (3 st) är placerade 300-400 m från akutmottagningen. För transportörens del innebär det att man måste köra patienten i nedförsbacke/uppförsbacke vilket gör det hela än tyngre än vanligt. Utbildning för alla tillsvidareanställda patienttransportörer hölls under våren 2015. Då sjukhusets evakuering av planerade avdelningar genomfördes efter sommaren 2015 påbörjades det kontinuerlig användning av sängtrucktransport först då.

Vi är mest nöjda över att trucken uppfyller sitt syfte och att det medvetandegjort ett ökat intresse för att tänka på sin arbetsmiljö och rygg. Flera ur medarbetargruppen har påtalat önskan om att köpa in fler sängtruckar. Det har också utbildats fler ryggombud samt att ett av målen för verksamheten 2016 är att öka antal friskvårdstimmar per person. De lärdomar vi fått är att bra redskap/verktyg kan underlätta arbetsmiljön samt inspirera till vidare förändringar som förbättrar arbetsmiljön (ex uttag av friskvårdstimme).Läs mer här:

Trucken på sjukhuset gav dem nytändning i jobbet​

Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Christer Berggren
christer.berggren@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel