Default size depositphotos 36149755 m 2015

Bättre arbetsmiljö när två arbetskulturer ska slås samman

Projekt: Integrera öppen- och slutenvård i syfte att rusta verksamheten för Nya Södertälje Sjukhus och framtidens hälso- och sjukvård 

Integrera öppen- och slutenvård vid förlossning/BB i syfte att rusta verksamheten för Nya Södertälje Sjukhus och framtidens hälso- och sjukvård; ett projekt att ena två arbetskulturer!

I samband med att olika verksamheter inom verksamhetsområde Kvinnor/Barn vid Södertälje sjukhus skulle börja flytta och arbeta närmre varandra genomfördes en rad aktiviteter för att ena de olika arbetskulturerna som utifrån olika uppdrag möter gravida, födande och familjer i behov av eftervård. Olika arbetssätt skulle enas för att minska på stress, oro och påfrestningar

Projektet har inneburit aktiviteter såsom utbildning, arbete med förbättrade rutiner för ronder och rapportering samt framtagande av siffror och statistik för återkoppling på kvalitet och möjlighet att följa upp verksamheten.

En av de stora vinsterna med satsningen är att samverkan mellan de olika professionerna och verksamheterna fungerar bättre generellt. Det har etablerats en inställning i arbetsgruppen att verksamhetens behov är styrande och flödet i arbetet för alla parter är viktigt och underlättar en god arbetsmiljö. Det är en påtaglig skillnad i hur arbetsteamet och koordinatorn, som är arbetsledare på passet, har ett helhetsperspektiv på verksamheten. Vidare har strukturerna vid ronder och rapporter förbättrats vilket gett mer utrymme till andra viktiga moment utan att syftet med överföringar av information missas. Det möjliggör en minskad stress och förbättrad kvalitet vilket tillsammans förbättrar arbetsmiljön.

Ansvarig Kontaktperson

Anja Lundström
anja.lundstrom@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel