KOLL – systematisk kompetensplanering

Projekt: KOLL – systematisk kompetensplanering

Att ha rätt kompetens är avgörande för att nå uppsatta mål. Därför behöver verksamheten veta vilken kompetens som finns och vilken kompetens som behöver utvecklas. Inom landstinget används KOLL – modell för kompetensplanering för att arbeta strukturerat och systematiskt med kompetensplanering.

Utifrån verksamhetens mål och uppdrag ger KOLL, tillsammans med IT-stödet ProCompetence, ett bra underlag för planering och uppföljning av medarbetarnas kompetens utifrån verksamhetens mål och uppdrag.

KOLL utgår från de roller och kompetenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. För medarbetarna innebär modellen att deras kompetenser synliggörs. Utifrån konstaterade kompetensgap går det att planera, prioritera och samordna kompetensutvecklingsinsatser. Dessutom blir det tydligt vilka kompetenser som krävs för att utföra olika arbetsuppgifter. Det gör det möjligt att omfördela arbetsuppgifter och uppgiftsväxla för att effektivisera verksamheten eller hantera brist inom en yrkeskategori.

Rollerna används gemensamt inom hela landstinget. Nyttan med de gemensamma rollerna är bland annat att samma krav ställs på kompetenser för likvärdiga uppdrag, vilket ger förutsättningar för en kvalitetssäker vård. Kartläggning och planering av kompetens är samlat på ett ställe  och det ger överblick och struktur. kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov –på grupp och individnivå, underlag för prioritering av kompetensutvecklingsinsatser, och möjlighet till samordning av utvecklings- och utbildningsaktiviteter. Kort och gott underlag för kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Ansvarig Kontaktperson

Elisabeth Waldén
elisabeth.walden@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel