Default size 9

Livsviktig kommunikation

I en stor undersökning fick Riksförbundet HjärtLung bekräftat att sjukvården under lång tid har misslyckats med att informera sina patienter med hjärtinfarkt om att de har en kronisk sjukdom som till största del beror på en osund livsstil. Istället har patienterna trott att risken för infarkt berott på ärftliga faktorer och ålder – dvs. sådant som inte går att göra något åt. Detta har resulterat i att få patienter deltagit i någon rehabilitering och få har ändrat sitt sätt att leva. Genom ytterligare en dataanalys av patientgruppens svar tog HjärtLung fram en särskild rapport till varje sjukhus som ingått i studien, totalt 29 stycken. I rapporten framgick sjukhusets brister på området och en del förslag till förbättringar. En rakare och tydligare kommunikation mellan läkare och patienter har på kort tid bidragit till färre missförstånd och en mycket större förståelse för behovet av åtgärder mot riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och nyttan av fysisk aktivitet. 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel