Materialförsörjning till vården

Projekt: Materialförsörjning till vården 

Servicegruppen på Södersjukhuset beviljades medel från Arbetsmiljölyftet för att utveckla förrådstjänsten på sjukhuset och göra den mer effektiv än vad den är i dag. Vi hade en hypotes om att det fanns en stor potential i att avlasta vårdverksamheterna genom en bättre anpassad service samt övertagande av icke-vårdande arbetsuppgifter. Vi uppskattade att vården skulle kunna frigöra tid med ca 6 timmar i veckan genom att servicegruppen skötte materialförsörjningen till en vårdavdelning. Vaktmästare i servicegruppen som arbetade med detta behövde införskaffa sig kunskaper kring förrådsförsörjning och materiallogistik. Studiebesök till Norge och Skåne inplanerades och utfördes under 2014 och 2015. En vaktmästare gick en tredagars utbildning i materiallogistik och lagerhållning. 

Uppföljning och utvärdering har skett kontinuerligt vartefter fler och fler vårdavdelningar har anslutit sig till förrådstjänsten. Materialflöden har blivit standardiserade vilket har ökat kännedom och lett till ett enkelt och intuitivt arbetssätt för fler vaktmästare i servicegruppen.

I landstingsbenchmarketingprogrammet för 2015 har Servicegruppen deltagit med denna materialprocess. (Det är ett rikstäckande program för de i sjukhusvärlden största FM-tjänsterna, 17 landsting och 48 sjukhus har deltagit i programmet) Flera fördelar har uppnåtts när förrådstjänsten har införts, bland annat har vårdens tid frigjorts med 27% och kostnaderna för materialhantering har minskats med 6% för de avdelningar som har infört förrådstjänst. Vårdpersonal upplever att förrådstjänsten har skapat ordning och reda.

Ansvarig Kontaktperson

Marie Thörne
marie.thorne@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel