Default size 3887 s%c3%b6dert%c3%a4lje sjukhus 704 470

Ny vårdavdelning: nya arbetssätt för hållbar arbetsmiljö

Projekt: Ny vårdavdelning: nya arbetssätt för hållbar arbetsmiljö - Södertälje Sjukhus AB

Södertälje Sjukhus AB stod 2016 och framåt inför en större om- och tillbyggnation. Inför denna expansion såg sjukhuset en möjlighet att arbeta med hur vårdavdelningar organiseras och struktureras för att säkerställa en så god arbetsmiljö som möjligt. En pilotavdelning startades upp för att användas som testbädd där huvudsyftet var att ta fram, genomföra och utvärdera insatser som förväntades förbättra arbetsmiljön.

Den avdelning som valdes ut som pilotavdelningen är en sjudygnsavdelning inom akutsomatiken med medicinsk profil. Huvuddelarna i projektet var en ny arbetstidsmodell med arbetstidsförkortning, hälsosam schemaläggning, medarbetardriven förändring samt friskvård på plats.

Arbetstidsförkortning erbjöds samtidigt som medarbetarna arbetade treskift och varannan helg. Under projekttiden fick medarbetarna 8–16 timmars utvecklingstid per 10 veckor. Då arbetade de bland annat med förbättringsarbeten på avdelningen och ingick i olika utvecklingsgrupper. Ett förbättringsarbete innebar att säkerställa undersköterskornas kompetens genom att sjuksköterskorna anordnade workshoppar och teoretiska genomgångar för en ökad kvalitet på omvårdnaden. Friskvård på plats innebar att alla medarbetare erbjöds friskvård på deras egen nivå och bland annat togs individuella träningsprogram fram. Målsättningen med friskvårdssatsningen var långsiktig frisknärvaro.

Resultat

Resultaten visade att pilotavdelningen hade en genomsnittlig sjukfrånvaro som var betydligt lägre än övriga akutsomatiska avdelningar. Det är främst den medellånga och längre frånvaron som markant skiljer sig från övriga akutsomatiska avdelningar. Den medarbetardrivna förändringen ledde under projektets gång till flera starka initiativ från medarbetarna där alltifrån ett kvalitetslyft för undersköterskor togs fram och implementerades internt på avdelningen till att ett mentorskapsprogram för nyanställda utformades togs i bruk.

Resultatet är förutom lägre sjukfrånvaro också högre motivation i medarbetargruppen med stor arbetsglädje och lägre stressnivå.Foto: Södertälje Sjukhus AB

Ansvarig Kontaktperson

Carolina Winter
carolina.winter@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel