Default size 3893 am 704 470

Nya arbetssätt och förbättrade flöden på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Projekt: Nya arbetssätt och förbättrade flöden på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

2014 beviljades Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB-BUMM), Karolinska Universitetssjukhuset projektmedel från Arbetsmiljölyftet för att ta fram nya arbetssätt och ny organisation för ”De optimala mottagningarna”. Sammanslagningen berör åtta mottagningar.

Vi har i denna fas av Arbetsmiljölyftet parallellt med omorganisationen, prövat, utvärderat, anpassat och implementerat gemensamma arbetssätt och rutiner för att skapa arbetsplatser där arbetet förlöper smidigt. ALB-BUMM ska kunna erbjuda fler patienter vård med samma resurser, men med större arbetstillfredsställelse och arbetsglädje.

Resultat

Fram till december 2017 har följande rutiner införts på samtliga mottagningar:

Ny rutin för att kalla oprioriterade patienter till nybesök där familjen får ett brev med uppmaning att ringa och boka tid (i framtiden ska även webbokning vara möjligt)


  • familjen kan välja en tid varför mindre ombokningar och uteblivna besök

  • mindre dubbelbesök/onödiga besök om barnet redan besökt vårdvals-BUMM eller inte har behov av besöket längre

Läkaren lyssnar av TeleQ receptönskemål direkt


  • minskat dubbelarbete där tidigare sjuksköterska lyssnade av och gjorde bokning i TakeCare

  • friställer sjukskötersketid, samma tidsåtgång för läkare

Arbete enligt funktionsrader för läkare och sjuksköterskor införs från och med 2018


  • förbättrar flödet på mottagningen då bemanning läkare och sjuksköterskor planeras tillsammans

  • möjliggör för sjuksköterskor att ha egen planerad mottagning för läkaren mindre splittrad arbetsdag då samtliga arbetsuppgifter är definierade

Projektet och omorganisationen fortsätter även under 2018 vilket innebär att allt inte är genomfört och utvärderat ännu. Det har tagit längre tid att komma igång i arbetsgrupperna och att hitta nya lokaler för verksamheten vilket medfört att processen blivit utdragen.

Effektiviteten i mottagningarnas arbete har följts upp och man kan konstatera en produktivitetsökning med 20 procent. Medarbetarnas nivå på stress, trivsel ska följas upp men resultatet har ännu inte färdigställts. Många oplanerade förändringar har skett parallellt under året såsom chefsbyten och ekonomisk osäkerhet kring avtal om verksamhetsinnehåll som skapat oro för medarbetarna.Foto: Anna Molander

Ansvarig Kontaktperson

Fredrika Gauffin
fredrika.gauffin@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel