Default size 3910 s%c3%b6dert%c3%a4lje 704 470

Nytt arbetssätt anpassat till nya akutmottagningen

Projekt: Nytt arbetssätt anpassat till nya akutmottagningen - Södertälje Sjukhus AB

Under året 2017 stod nya Södertälje Sjukhus AB klart och delar av sjukhusets verksamhet flyttade in, vilket bland annat innefattade att akutmottagningens lokaler expanderat med 66 procent i yta. Den nya utformningen av lokaler medförde att verksamheten behövde tänka om och se över patientflödet. Tidigare lades flödet utifrån kliniktillhörighet och togs omhand av läkare från dessa kliniker. Verksamheten är utökad med akutläkare som med sin kompetens kan ta hand om alla akuta sjukdomstillstånd hos patienten. Detta medför att patienter prioriteras och placeras utifrån vårdbehovsnivå.

Arbetssättet medför en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Vid dagliga reflektioner har medarbetare uppgett att patientsäkerheten upplevs blivit bättre då vi separerat de sjukaste patienterna från de mindre sjuka. Arbetsmiljön med större lokaler och separata diskar med alla professioner har också bidragit till att arbetsmiljön upplevs bättre och att vårdmiljön för patienterna blivit lugnare.

Resultat

Målet som sattes upp vid projektets början var ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Vid dagliga reflektioner har medarbetarna uppgett att patientsäkerheten upplevs bättre då vi separerat de sjukaste patienterna från de mindre sjuka. Arbetsmiljön med större lokaler och separata diskar med alla professioner har också bidragit till upplevd bättre arbetsmiljö.

Ledtider som mäts genom ”door to door”, det vill säga hur länge patienten är på akutmottagningen, var sämre direkt efter flytt men blev bättre efter ett par månader. En orsak vi tolkar som att ny arbetsplats i kombination med nytt arbetssätt tar tid att arbeta sig in i och därför blev det sämre ledtider.Foto: Södertälje Sjukhus AB

Ansvarig Kontaktperson

Tove Löfberg-Rantanen
tove.lofberg-rantanen@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel