Patientsäker blodtransfusion med elektronisk identitetskontroll

Projekt: Bättre psykosocial arbetsmiljö och mer patientsäker blodtransfusion med elektronisk identitetskontroll 

Socialstyrelsen kräver 100 % återrapportering av givna blodkomponenter. Under 2013 förekom det avvikelser på transfunderat blod. Troligen pga den mänskliga faktorn. För att få en bättre psykosocial arbetsmiljö och att öka patientsäkerheten startades ett projekt kring elektronisk transfusionskontroll, för att elektroniskt scanna blodkomponenter. Projektet går ut på att en vanlig streckkodsscanner kopplas till en PC med sjukhusets journalsystem Take Care. Efter att blodkomponenten scannats och patientens id-band scannats kopplar Take Care upp sig mot Interinfo som är blodcentralens system. Via dessa två system kontrolleras och rapporteras att patienten ges rätt blodkomponent och återrapportering sker hur mycket som givits.

Stor del av projektet finansierades genom arbetsmiljölyftet. Införandet av scanners gjordes på anestesi och intensivvårdskliniken. Efter scanning infördes är återrapporteringen 100%. Scanningen har ökat patientsäkerheten och minskat manuell dokumentation och kontroll och därmed har även den psykosociala arbetsmiljön förbättrats. En pilotstudie genomfördes

Några av de saker som skedde i projektet:


  • Läckströmmar testades

  • Scannerns funktion i hård och mjukvara testades

  • Riskanalys utfördes huruvida blåtand kunde avlyssnas, och sannolikheten att det skulle kunna ske.

  • Id-bandens streckkoder testades.

  • Pilot -test

  • Utprovning av scanners för ett lyckat införande – trådlösa scanners enda alternativet för en säker användning i en miljö där patienten är kopplad till diverse medicintekniskapparatur.

Projektet genomfördes efter utbildning av alla 300 medarbetare på berörda avdelningar. Totalt installerade 36 scanners


  • Användarna av elektronisk transfusionskontroll är mycket nöjda över införandet av 20 tillfrågade är alla 20 mycket nöjda och vill fortsätta använda systemet.

  • Arbetsbördan, trippel dokumentation och stressen minskar enligt tillfrågad personal

  •  Transfusionsmedicin meddelar att återrapporteringen är 100% sedan införandet 1 april .

Projektets rekommendation är att införa elektronisktransfusionskontroll på hela sjukhuset.

Ansvarig Kontaktperson

Rosalba degl´Innocenti
rosalba.degl-innocenti@ds.se
Även delaktig i
Sluta arbetsdagen i tid

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel