PNR – Patientnärstående rådgivare

Personalen upplevde att något saknades. Trots en genomgripande genomlysning av verksamheten kände personalen att förbättringsarbetet inte nådde ända fram. Avgörandet blev att ta med mottagarperspektivet i arbetet. Genom att på ett organiserat sätt använda sig av patientgrupper för återkoppling på verksamheten fick man fatt i viktig information ur ett mottagarperspektiv nämligen patienternas behov. Några få saker, som önskemål om en ändring i arbetsflöde och en enkel men viktig ombyggnad av lokalen, gav en enorm skillnad i upplevelse för patienterna. Att använda sig av patientgrupper blev så lyckat att det har lett till en kulturförändring bland personalen vad gäller allt större förbättringsarbete. 

 

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel