PrimärvårdsKvalitet speglar bredden i primärvården

PrimärvårdsKvalitet visar hur bred verksamheten i primärvården faktiskt är

- både vad gäller patienter och professioner. Kvalitetsdata för såväl infektionssjukdomar, rehab som kroniska sjukdomar tillgängliggörs. Särskilt viktiga patientgrupper uppmärksammas genom indikatorerna för samsjuklighet, kontinuitet och sköra äldre.

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel