Default size depositphotos 6269295 small

Delaktighet i planering av nya akuten skapar bättre arbetsmiljö

Projekt: Säkerställande av en god arbetsmiljö vid den nya akutmottagningen 

I samband med att Danderyds sjukhus byggde nya lokaler för den nya akutmottagningen startade en byggrupp bestående av sjuksköterskor och undersköterskor som deltog i planeringsarbetet. Det var av stor betydelse att representanter från verksamheten fanns representerade i planeringen, då de har kunskap och kännedom om den organisationen de verkar i.

Gruppen har kunnat vara med och påverkat utformningen av lokalerna vilket kommer att leda till en förbättrad arbetsmiljö, skapa effektivare patientflöden samt humanare vårdmiljöer. Brister i planering och eller utformning av nya lokaler kan påverka verksamheten negativt och därför har en satsning på delaktigheten och det som gruppen har kunnat bidra med varit en viktig förutsättning för att den framtida akutmottagningen ska kunna fungera på bästa sätt.

 

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel