Smärtgrupper

Ersboda är ett bostadsområde med en relativt ung befolkning med 35 olika språkgrupper vilket ställer höga kvar på all samhällsservice. Särskilt stor är utmaningen på hälsocentralen där kulturella skillnader och olika mycket kunskap om kroppens basala funktioner gör att många patienter söker hjälp för besvär som visar sig bero på normala kroppsliga reaktioner. Samtidigt ville man på hälsocentralen ge sina patienter nya metoder för att bättre kunna hantera sin smärta. Man startade därför ett antal behandlingsgrupper för ändamålet, varav en för somaliska kvinnor med en tolk. Resultatet har varit väldigt lyckat och särskilt för gruppen med somaliska kvinnor. Kvinnorna kunde göra sig förstådda och personalen kunde på ett helt annat sätt förmedla varför kroppen fungerar och reagerar som den gör. Gruppdeltagarna har under och efter smärtgruppen kunnat släppa sin oro om befarade problem och behövt söka mindre vård.

Ansvarig Kontaktperson

Ulrika Holmgren
ulrika.holmgren@vll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel