SMS-livräddaren

Personer som kan hjärtlungräddning ansluter sig till appen SMS Livräddare vilket innebär att i händelse av ett misstänkt hjärtstopp startar SOS Alarm appen på sina sökkartor och alla livräddare som har appen och befinner sig inom 500 meter från hjärtstoppet får ett larm i sin smartphone med adress till det misstänkta hjärtstoppet.

Den underlättar för medmänniskor att hjälpa varandra och tar till vara på en av vården tidigare outnyttjad resurs. Fått stor spridning. De 3 miljoner svenskar som har hjärt-lungräddningsutbildning är potentiella användare.

Ansvarig Kontaktperson

Mattias Ringh
mattias.ringh@ki.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel