Ta med en vän

Vårdbesök kan ibland kännas skrämmande vilket kan leda till att man undviker förebyggande vård som t.ex. att ta cell- eller prostataprov. Med muntlig information som når människor via deras trygga kanaler - föreningar, vänner, bekanta – blir steget till proven lättare att ta. Många människor är födda i andra länder och kulturer och känner sig osäkra på varför de ska besöka vårdinrättningar om de inte är sjuka. I östra Göteborg genomförde man informationskampanjen Ta med en vän för att få flera kvinnor att ta cellprov och därmed göra ett aktivt val för sin hälsa. Under ett års tid lyckades man öka antalet genomförda cellprov med 42 %. Ta med en vän kan betyda det fysiska sällskapet på ett vårdbesök, men också att sprida budskap om vårdfrågor, stödja varandra och hjälpa till med praktiska saker. På så sätt får flera människor möjlighet att genomföra vårdbesök i såväl förebyggande som åtgärdande syfte.Chi.chalmers.se

Ansvarig Kontaktperson


Gästbloggare

Senaste Goda Exempel