Terapi på distans

CamTer möjliggör terapi på distans. Det är en portal där behandlare och klienter kan mötas genom säkra videosamtal över internet. De samtalande behöver inte ta sig till en mottagning vilket sparar både tid, pengar och miljö. Samtalen kan utföras med en säker administration i en trygg hemmamiljö vilket också minskar avbrott i behandling då man slipper ställa in ett samtal vid t.ex. resor och tillfällig sjukdom. Verkningsgraden är likvärdig med fysiska samtal, i vissa fall bättre på grund av ökad tillgänglighet. I utlandet är behandlingssättet vanligare än i Sverige, vilket är något som CamTer vill råda bot på. Tjänsten är i nuläget under slututveckling. Tjänsten testas skarpt i nuläget inför lanseringen och är tillgänglig för både privata och offentliga aktörer.

 camter.net

Ansvarig Kontaktperson

Maria Granberg
maria.granberg@camter.se

Richard Granberg
richard.granberg@camter.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel