Teamarbete mellan logoped och dietist

Projekt: Ät- och sväljsvårigheter: Teamarbete mellan logoped och dietist - Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB

Patientgruppen vuxna och barn med ät- och sväljningssvårigheter ökar. Logopeder träffar dessa patienter för att bedöma och behandla svårigheterna. Dietister träffar de patienter som har nutritionsproblem och behöver kostråd. Idag träffar patienterna de två professionerna vid olika tillfällen och i olika sammanhang, vilket innebär en risk för att rekommendationerna från de båda är svåra för patienterna att ta till sig, att de kan vara motsägelsefulla och att det dröjer mellan besöken. Detta projekt innebär ett arbetssätt med gemensamma besök som ger en mer enhetlig informationsöverföring till patienterna från två samordnade professioner.

Satsningens förväntade resultat var:


  • Effektiviserat arbetsupplägg eftersom man har tillgång till all information om patientens förutsättningar och behov direkt

  • Minskad tid för kringkontakter, vilket minskar stress och förbättrar arbetsmiljön

  • Ökad tydlighet gentemot patienten och därmed större följsamhet till råd och rekommendationer och färre återbesök

Resultat

Slutsatser vi dragit efter projektet är att med rätt upplägg blir arbetet effektivare för vårdgivaren och ger ett mervärde för patienten. Tiden som sparas för att slippa söka en annan profession uttalas tydligt av medverkande i projektet. Att de olika professionerna arbetar nära varandra, och lär sig mer om varandras specialitet, gör att logopeder och dietister känner att de kan ge mer adekvata råd.

Ansvarig Kontaktperson

Sofia Norrman
sofia.norrman@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel