Default size 3896 704 470

Utveckling av arbetssätt och arbetsmiljö

Projekt: Utveckling av arbetssätt och arbetsmiljö - Danderyds ASIH, Stockholms läns sjukvårdsområde

Enheten, som startade hösten 2013, fick som mål att expandera under 2017. Det innebar ett antal nya patienter samt medarbetare. För att genomföra expanderingen behövde enheten flytta till nya större lokaler under hösten 2016. Då enheten tidigare varit relativt liten och med ett fåtal patienter och medarbetare blev det nödvändigt att se över och skapa en hållbar organisation med logistik samt gemensamma strukturerade arbetssätt kring vårdarbetet i det nya stora teamet.

Resultat

Vi har tillsammans hittat bra strukturer och arbetssätt för att nå vårt mål med att expandera 2017. Patientantalet har ökat med 22 procent och sex nya medarbetare har börjat i teamet.


  • Organiserat enheten i tre grupper baserat på geografiska områden för att därmed minimera resvägar till patienterna

  • Strukturerat upp teamkonferenserna

  • Infört etiska reflektioner en gång i veckan

  • Den del av medarbetarenkäten som handlar om gruppens arbetssituation har ökat i index på samtliga punkter från 2016 till 2017

  • Infört ”kollegialt lärande” där teammedlemmarna har möjlighet att delge specifik kunskap till varandra. Vi har även case-seminarier där patientfall dras och där teamet reflekterar över olika scenarier.Foto: Anette Andersson

Ansvarig Kontaktperson

Ulrica Sporre
ulrica.sporre@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel