Vårddagbok

Min Vårddagbok är till för patienterna. I den finns information om rutiner på avdelningen, en beskrivning av vad personcentrerad vård innebär, tider när ronden går och lite förslag på frågor till rond så att man hinner förbereda sig till dess att läkaren kommer. Många patienter upplever ronden som stressig och med boken kan man förbereda sig i lugn och ro genom att föra anteckningen om provsvar, behandlingar, frågor från anhöriga mm. Vårddagboken ger en ökad trygghet för patienten under tiden på sjukhuset, men även i kontakten med anhöriga så att inget glöms bort. Vissa patienter väljer också att behålla boken om de skulle bli inlagda igen. 

Ansvarig Kontaktperson

Även delaktig i
Rondtavlan

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel