Vården lyssnar

Patienter och deras anhöriga sitter på en enorm kunskapsbank om hur vården utförs. Om denna kunskap sammanförs med vårdgivarnas erfarenheter blir slutresultatet en tydligare kommunikation som ger patienten tryggare vård och högre livskvalitet. För personalen blir det lättare att ge rätt vård. Patientinvolvering omfattar fyra steg: fånga, förstå, förbättra och förändra/följa upp upplevelsen av patientprocessen. Genom t.ex. intervjuer med patienter och anhöriga fångar man upplevelsen av vården och förenar den kunskapen med personalens. Då får man veta vilka frågor som är viktiga i vilka sammanhang, vad som fungerar och vad som kunde göras bättre. I korta läkarbesök finns inte alltid utrymme för helhetsfrågor, medan man med patientinvolvering i förbättringsarbetet kan lyfta det till en ny nivå. Sjukskötare och annan vårdpersonal blir säkrare i möten med patienter och anhöriga, då de vet vad som förväntas. Alla parter känner sig delaktiga och vården blir mera gynnsam för patienten. Delad kunskap är dubbel kunskap.

 Chi.chalmers.se

Ansvarig Kontaktperson

Susanne Gustavsson
susanne.gustavsson@vgregion.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel