Change Day

Change Day är en kanal för förbättringar inom den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är en internationell rörelse med målet att förverkliga potentialen som finns hos individer och grupper. Att förändra stora organisationer och samhällen är ett arbete som måste få ta tid. Detta måste börja inifrån, från patienter till sjuksköterskor, läkare och politiker. Genom att lämna ett löfte om att göra något bättre kan du vara med i något större - ingen kan göra allt men alla kan göra något! Ditt engagemang behövs, lämna ett löfte om vad du kan göra bättre!changeday.se

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel