Default size ringla logo 1920 1280 02

Medicinkliniken i Värnamo förbättrar kommunikation med patienter

Medicinkliniken på Värnamo sjukhus har på ett enkelt sätt förbättrat kommunikationen med och kring patienterna. En magnettavla vid patientens säng ger tydlig information kring patientens olika behov. Tavlan underlättar arbetet för personalen och skapar större trygghet för alla inblandande.

Läs mer här