Default size ringla logo 1920 1280 02

Rätt medicin till rätt patient! 

Att hantera läkemedelsinformation tillhör vardagen för vårdpersonal. Många känner nog igen sig i beskrivningen av hur den här delen av jobbet kräver mycket tid. Landstinget i Östergötland har hittat en lika enkel som genial lösning på problemet.

De gamla pärmarna, med utskrifter och etiketter som skrevs för hand har bytts ut mot peksärmar där all information är samlad och uppdaterad.

Den i sin tur är kopplad till en gemensam server för hela kliniken. En etikettskrivare sparar tid, och systemet ser till att rätt, uppdaterad och relevant information kommer fram betydligt snabbare än de tidigare pärmarna med utskrifter som emellanåt kunde vara svåra att hitta i.

En öppen pekskärm kräver små investeringar och har i fallet Landstinget Östergötland varit en tämligen enkel förbättring.