Default size ringla logo 1920 1280 02

Snabbare strokevård avgörande

När någon drabbas av stroke startar en kamp mot klockan. Varje minut blir bokstavligt talat livsviktig. I Norrtälje har man halverat tiden till dess att behandlingen startar när patienten kommer in till akuten.

När man får stroke sker en blockering i hjärnans blodkärl och två miljoner hjärnceller dör per minut. Om en propplösande behandling (trombolys) startas snabbt kan den drabbade personen bli helt eller nästan helt återställd. Annars är risken hög för allvarligt bestående handikapp eller att personen avlider. Projektet på Norrtälje sjukhus kallas "dörr till nål" och syftade till att minska tiden från det att en strokedrabbad person inkommer till akuten till dess att trombolysbehandlingen påbörjas. Målet var att teamet metodiskt skulle hitta arbetssätt att minska den tiden från 60 minuter till 30 minuter. Via Riksstroke kunde man följa sina resultat under projektet och även jämföra med andra kliniker med bra ”dörr till nål” tider för teamet att ta lärdom av. Hela det multiprofessionella teamet coachades under 6 månader, när förbättringsarbetet pågick och lyckades effektivisera patientens väg från akuten till startad trombolysbehandling. Teamet slog sina egna mål och nu tar det endast 22 minuter från "dörr till nål" för många patienter.

Läs mer om ”Akut strokevård”