Visar goda exempel som är knutna till Region Norrbotten.