Default size 3912 704 361

Abortcenter - Gynmottagningen

Projekt: Abortcenter - Gynmottagningen, Södertälje Sjukhus AB

Målet med satsningen var att utveckla ett arbetsmiljövänligt, kvalitativt och kostnadseffektivt arbetssätt på gynmottagningen för förbättrad vård av sökande med oönskad graviditet.

Mål


 • Att resurseffektivisera abortvården på Södertälje sjukhus, möta den ökande befolkningen och att vara en attraktiv mottagning för både patienter och personal

 • Förebygga vårdskador/bristande patientsäkerhet

 • Förebygga arbetsrelaterad ohälsa och säkerställa en god hållbar arbetsmiljö

 • Hög kompetens och kontinuitet ger effektivare vårdbesök, nöjdare patienter och personal

Resultat


 • Faktorer som underlättat genomförandet:

 • Beslut i ledningsgruppen att detta ska genomföras är ett måste för att alla ska ha samsyn

 • Tydligt stöd och uppmuntran av de närmsta cheferna i de olika yrkesgrupperna

 • Att skapa en fokusgrupp med olika yrkeskategorier där processerna kan fortskrida. Att bjuda in andra nyckelpersoner till fokusgruppen för kunskapsinhämtning och främjandet av samarbetet.

 • Att under hela processen delge de andra involverade i vad som sker och hur arbetat fortskrider

 • Att ha stöd i evidens och beprövade metoder

 • Att arbeta för att kunna erbjuda liknande vård i hela landstingetFoto: Södertälje Sjukhus AB

Ansvarig Kontaktperson

Annika Johansson
annika.ce.johansson@sll.se

Helene Engström
helene.engstrom@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel