Om Ringla

Ringla bidrar till en bättre hälsa i Sverige. Vi utvecklar möjligheter för dig och andra att ta del av ny kunskap och inspirera till förbättring, men även själv vara med och sprida dina goda exempel. Vi bidrar också till en bättre samverkan mellan alla intressenter inom vård och omsorg. Från patienter och anhöriga, till vårdprofessionella, näringsliv och regering. Läs mer

Med stöd av Socialdepertementet och Stockholms läns landsting..