CheckUp

Svensk vård för patienter som tar det blodförtunnande läkemedlet Waran är bäst i världen. Till viss del är vårdförfarandet fortfarande lite omständligt med täta kontroller som kan bli tidskrävande. För att underlätta för alla parter har patienter och personal inom vården i Skellefteå kommun prövat en ny mobilapplikation – CheckUp. Tekniken gör att patienterna kan testa sig själva i hemmet istället för att besöka sjukhuset. Ett enkelt blodprov analyseras elektroniskt och värdet som framkommer skriver patienten själv in i mobilapplikationen och skickar över till ansvariga på sjukhuset. Svaret på Waran-doseringen kommer snabbt i retur från lasarettet. På det här sättet får sjukvården enkelt kontroll över hur patienterna mår – och både patienter och vårdpersonal sparar tid och resurser.Warankontroll.pdf

Ansvarig Kontaktperson

Kurt Boman
kurt.boman@vll.se
Även delaktig i
Fjärrstyrd Robotarm HOPP

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel